Sprawozdanie finansowe srodki trwale

Nowości w uchwale o podatku VAT działające od 1 stycznia 2015 roku sprawiły, że kasy fiskalne stały się niezbędnym elementem stanowiącym bazę do rozliczenia działalności. Jednak nie wszystka osoba wykonująca kampanię gospodarczą musi być taką kasę.

Zwolenia z obowiązku posiadania kasy Kasy nie są niezbędne w wypadku osób, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych, przy czym obowiązek posiadania kasy dotyczy jedynie firm, które mówią sprzedaż na myśl osób finansowych oraz rolników. Jednocześnie firmy, jakie tworzą obowiązek prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy, muszą ewidencjonować każdą transakcję, do jakiej doszło po zakupieniu kasy. A firmy, jakie w toku roku przekroczyły ruchy w wysokości 20 tysięcy złotych, powinny rozpocząć ewidencjonowanie przychodów z użyciem kasy po 2 miesiącach wynosząc z dnia, w którym przekroczyli wspomniany limit. Kas finansowych nie muszą także posiadać przedsiębiorstwa, które odbywają usługi edukacyjne, finansowe, ubezpieczeniowe oraz telekomunikacyjne. Ulga za zakup kasy Zakup kasy to wydatek rzędu kilkuset złotych, jednak przedsiębiorca, który zakupi kasę fiskalną, może polegać na przełom w wysokości do 90% wartości zakupu, przy czym wartość odliczenia nie może przejść 700 złotych. Aby wygrać z takiego odliczenia, przedsiębiorca, który zakupił kasę fiskalną, musi dostarczyć w bezpośrednim urzędzie skarbowym pisemne poinformowanie o mieniu z kasy zanim zacznie spośród niej mieć, z dokładnym określeniem miejsca użytkowania kasy z dokumentem zakupu kasy oraz zaświadczeniem o spełnieniu wymogów dotyczących urządzeń rejestrujących razem z ustawą o podatku VAT. Ulgę przyznaną na zakup kasy można jednak stracić, gdy kasa nie jest serwisowana. Razem z ustawą urządzenia rejestrujące sprzedaż należy serwisować choć raz na 25 miesięcy w specjalnych serwisach. Posiadanie kasy fiskalnej połączone jest podobnie z obowiązkiem przechowywania kopii wystawionych paragonów (przez 2 lata) oraz raportów dziennych, tygodniowych i miesięcznych (przez 5 lat), z końca roku rozliczeniowego, w którym były wręczone. Oczywiście posiadacz kasy ma obowiązek wystawiania oryginalnych paragonów klientom.