Technologia gastronomiczna poradnik metodyczny

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego rozwiązania jest dokumentem, którego głównym planem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie systemów ochronnych oraz urządzeń, które brane są w strefach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

symfonia forte

Informacja ta przede każdym określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a i sposoby wykazywania współpracy z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. Dużą rolę w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa. Razem z zasadą, że efekt jest zgodny z podstawą to zakłada się jego zgodność z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i systemów ochronnych wykorzystywanych w dziedzinach zagrożonych wybuchem znajdują się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, projektowaniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wynikających z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z zastrzeżeniami producent musi mieć o tym by zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesorium a układy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania i sposoby ochronne winnym istnieć właśnie zaprojektowane, aby jak daleko zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny być organizowane ze znajomością wiedzy technicznej. Również stron oraz podzespoły urządzeń muszą pracować bezpiecznie i razem z informacją producenta. Każde urządzenie, system obronny i aparatura powinno stanowić oznaczenie CE. Materiały stosowane do instalacji urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą stanowić łatwopalne. Między nimi a pogodą nie mogą występować żadne reakcje, jakie potrafiły doprowadzić potencjalny wybuch. Dania i sposoby ochronne nie mogą zrobić uszkodzenia czy innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w wyniku ich chodzenia nie powstaną zbyt wysokie temperatury i promieniowanie. Nie mogą pracować zagrożeń elektrycznych oraz nie mogą tworzyć sytuacji niebezpiecznych.