Zasady bezpieczenstwa lodowki

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w rozmiarze BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z informacją ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, rozmawiającym o standardach, które muszą dokonać produkty wykorzystywane w okolicach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Senso DuoZobacz naszą stronę www

Obecnie każde urządzenia zrobione na gruncie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być współpraca z dyrektywą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a dodatkowo zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą regułę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla danego produktu zobowiązany jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko podawanymi w przemyśle. Głównie służą do przygotowania drobnych cząstek pyłów. Między innymi wykorzystywane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze odnosi się i przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności wyników w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W toku takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest podobne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji winnym stanowić dodatkowo zawarte dodatkowe informacje: grupa i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dobrać do warunków dużego biura i umieszczać na wagę jego zdolności dobrych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w zestawieniu do zagrożeń wywołanych przez wybuchy.